หมอนคนท้องและสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

 หมอนคนท้อง

การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ สตรีมีครรภ์ควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ 
หมอนคนท้องจึงช่วยให้คนตั้งครรภ์สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และไม่ทำให้รู้สึกปวดเมื่อย มาดูประโยชน์ของหมอนคนท้องกันว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง

1.หมอนคนท้องทำให้การหายใจไม่ลำบาก
จากรายงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาของ AAOMS (สมาคมช่องปากและศัลยแพทย์อเมริกัน) พบว่าร้อยละ 30 ถึง 50 ของหญิงตั้งครรภ์มีความยากลำบากในการหายใจ ในระหว่างการนอนหลับพักผ่อน ในช่วงการตั้งครรภ์จิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เต็มไปความวิตกกังวลและความไม่แน่นอนของความเครียดและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น การแท้งบุตร หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของการลดระดับความเครียดเหล่านี้ รูปแบบการหายใจที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่ง และนี้คือเหตุผลว่าทำไมหมอนคนท้องจึงมีความสำคัญ เพราะหมอนคนท้องได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการหายใจให้สะดวกกว่าเดิมในขณะนอนหลับ ที่สำคัญการหายใจที่เหมาะสมจะช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่หล่อเลี้ยงร่างกาย และมีผลต่อสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ด้วย

2.หมอนคนท้องช่วยในเรื่องระบบไขข้อ
นอกจากหมอนคนท้องช่วยลดภาวะการหายใจแทรกซ้อนได้ ยังสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดของไขข้อได้อีกด้วย CDC (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) คาดว่าในปี 2030 ไขข้ออักเสบจะมีผลกระทบต่อผู้คน 67 ล้านคน นอกจากนี้ตามการศึกษาโดย WebMD.com อาการปวดหลังปวดเขาส่วนใหญ่เกิดจากท่านอนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับหญิงมีครรภ์อาจจะแบบรับภาระมากกว่าคนทั่วไป คือ มีความลำบากในการจัดท่านอนที่ยากกว่าคนทั่วไปนั่นเอง ดังนั้นหมอนคนท้องจึงถูกออกแบบมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลัง เข่า ไหล่ และไขข้อต่างๆได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ

3.หมอนคนท้องช่วยการไหลเวียนโลหิตที่ดี
เมื่อการนอนหลับที่ถูกต้อง และการจัดท่านอนที่เหมาะสมจึงทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายการไหลเวียนของโลหิตได้ทั่วถึงทั้งร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการได้รับออกซิเจนและสารอาหารของทารกในครรภ์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก

4.ความสะดวกสบาย
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ความสะดวกสบายแถบจะหามิไม่ยิ่งเฉพาะในเวลาการคืนซึ่งเป็นช่วงของการนอนหลับซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างลำบากและอึดอัด ซึ่งหมอนคนท้องก็สามารถลดความลำบากได้ไม่ว่าจะเป็นการรองท้องขณะนอนหลับ รองแขน ขา เข่า ทำให้สบายยิ่งขึ้น และลดความปวดเมื่อยหลังและเข่าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนตั้งท้องจพเข้าใจถึงความลำบากมาก
โดยรวมแล้วหมอนคนท้องมีประโยชน์สำหรับคนท้อง นอกจากช่วยลดอาการปวดเมื่อยแล้วยังทำให้สะดวกสบาย ทำให้การนอนหลับพักผ่อนได้การเต็มที่ และคุ้าค่าที่สุด
คำแนะนำ: หากต้องการซื้อหมอนคนท้องควรสอบถามความชอบจากคนท้องโดยเฉพาะคนท้องจะได้เลือกรูปแบบและขนาดตามที่ตนเองต้องการได้อย่างถูกต้อง


Is There An Accurate Adult ADHD Test?


Approximately 4% of the adult population in the United States exhibits symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).  It tends to run in some families more than others, indicating that heredity may play a role.  Not everyone with symptoms suffers to the same degree, and some are better able to manage the symptoms than others.  For those whose lives are negatively impacted by ADHD, however, testing and diagnosis can pave the way to a life with fewer challenges.

If you suspect that you are suffering from ADHD, you might be tempted by questionnaires you’ll find on the internet.  These tests use a point system to help you determine if you might have ADHD.  You should be aware, however, that they are neither standardized, nor is there any impartial scientific validation for them.  Reliance on them may lead you to worry needlessly, or to ignore real symptoms that should be addressed. However, there’s a paid diagnostic tool available online that receives some very positive endorsements if you browse their “testimonials” page. Click on the link below to visit it. Nootropic Supplements Review
No cure has been found for ADHD, but it can be managed with proper diagnosis and care, resulting in a higher quality of life for those who have it.  Successful management of ADHD and a life with more control begin with diagnosis.

The American Psychiatric Association has established widely used guidelines for the diagnosis of adult ADHD, published in a manual remarkable for its cumbersome title, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision or DSM-IV-TR for short.  This manual is the guide most clinicians use in assessing and diagnosing sufferers of the disorder.

Unfortunately, adult ADHD can exhibit itself in subtle ways and there isn’t a single test – genetic, medical or physical – that can accurately diagnose it.  Nor can the individual be diagnosed from simply talking with the clinician or by a brief  office visit Addrena Reviews.

Diagnosis requires information from a number of sources including the use of symptom checklists, information from family and friends who know the person well, behavior rating scales, and a history of both past and current functioning.  It is important to explore these sources in depth.  Symptoms may not be exhibited all the time and may not be apparent during the office visit .

The clinician will base a diagnosis of adult ADHD on a number of criteria, including the number of symptoms exhibited by the patient, their severity and duration, and the extent to which the patient’s symptoms impair functionality in school, work, or home.  A person may be diagnosed with ADHD without symptoms of hyperactivity or impulsivity, two of the three main categories (along with inattentiveness or distractibility) of ADHD symptoms.


Simply exhibiting symptoms of ADHD is not sufficient for diagnosis.  There must also be significant disruption in at least two important areas of a person’s life.  Excessive marital conflict, financial difficulties from impulsive spending or failure to pay bills, or job loss resulting from ADHD symptoms are among the disruptions considered.  Patients who have not experienced life disruptions of this sort as a result of ADHD symptoms, and are able to manage the various aspects of their lives successfully, may not be diagnosed with the disorder.


How A Sears Warehouse Can Furnish A Home

When someone needs new furniture they may want to consider a sears warehouse for ideas. A warehouse will be full of household items and products for the home. A homeowner can furnish their entire house, from the products found in a sears warehouse. Ideas and concepts can also be found in the showrooms of a sears store (finding sears scratch and dent).


Decorating a living room has never been easier. A sears warehouse will have a huge selection of couch colors and styles. A L-shaped couch is ideal for large rooms that want a cozy space. Long couches and couches with a love seat combo, can be used to fill a room with seating options.

A sears warehouse that is close, will be convenient for a customer to shop in. When a store is close by, it can make it easy for a customer to pick up their furniture and load it into their truck. A sears warehouse will give out items to customer to take home, or they can load it on to their trucks to have delivered.

Tables of all sizes and patterns will be discovered in furniture warehouse buildings. These tables will suit any homeowner’s style. There will be seats that contain leather, fabric and wood. Someone can pick a table and then choose different chairs if they wish.

Bedroom sets for adults and kids can be found in these furniture facilities. Homeowners will find everything they need to put a bed together and assemble the pieces that go with it.


When a sears warehouse is used to find some great furniture pieces, a home will become decorated in a fast amount of time. Everything will be discovered all under one roof. Prices will come on sale from time to time and promotions will help to further the discounts applied. Getting a good deal on an item that also looks trendy, is a great way to furnish a place.

การเป็นตัวแทนจำหน่ายของใช้เด็ก และของเล่นเด็ก

 ร้านเบบี้สไมล์จำหน่ายสินค้าเด็ก
สนับสนุนโดย  ร้านเบบี้สไมล์จำหน่ายสินค้าเด็ก คลิ๊กเพื่อดูสิค้า

ของใช้เด็ก และของเล่นเด็ก ปัจจุบันมีความหลากหลายให้เลือกมากมายถึงแม้อัตราการแต่งงานของคนในปัจจุบันจะลดลงหรือเฉลี่ยแล้วคนหนุ่มสาวจะแต่งงานเมื่อมีอายุมากขึ้น และการมีลูกโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเพียง 1-2 คนเท่านั้นเนื่องจากสังคม และเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันมีผลกระทบต่อการเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามของเล่นเด็ก และของใช้เด็กก็ยังมีการผลิตและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะของเล่นเด็ก จะมีของเล่นที่ไว้ทำหรับเสริมพัฒนาการเด็ก ของเล่นเด็กก็จะมีการแบ่งตามอายุของเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ตลาดของใช้เด็ก และของเล่นเด็กถือว่าเป็นตลาดที่มีเงินหมุนเวียนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว หากตัวแทนจำหน่ายท่านไหนสนใจก็สามารถ เข้าไปเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โดยการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายของเล่นเด็ก และของใช้เด็ก กำไรต่อชิ้นถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เพราะเป็นสินค้าที่ต้องผลิตด้วยความละเอียดอ่อนสูง และวัสดุต่างๆ ก็ต้องผ่านการรับรองจากองค์กร หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ ถ้าหากใช้วัสดุและการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับเด็กได้ ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายจึงต้องดูรายละเอียดสินค้าให้ดี ว่าของเล่นชิ้นไหนเหมาะกับเด็กอายุวัยไหน และของใช้ก็เช่นกัน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาตามมาตัวแทนจำหน่ายของเล่นเด็กต้องเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก และความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเป็นผู้ขายโดยตรง ดังนั้นควรตรวจสอบดูรายละเอียดสินค้าจากในเน็ตให้ชัดเจนก่อนว่า ของเล่นเด็กผลิตด้วยวัสดุอะไร เหมาะสำหรับเด็กวัยไหน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย

              ตัวแทนจำหน่ายของเล่นเด็กก็มีเยอะเหมือนกัน ในตลาดออนไลน์โดยสังเกตตามการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ในโลกโซเชียลมีเดียอย่างเฟสบุ๊ก โดยจะมีการโพสสินค้าขายผ่านเฟสบุ๊กหรือแฟนเพจก็ตามล้วนสามารถทำยอดขายได้ทั้งสิ้น และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงลูกค้าอีกด้วย ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเด็กอีกส่วนหนึ่งก็ไปโพสตามเว็บบอร์ด และเว็บประกาศขายสินค้า อย่างพันทพธ์มาเก็ต ดีลฟิช ก็สามารถขายได้เช่นกัน โดยข้อความโพสเหล่านั้นจะถูกกูเกิลเก็บไปไว้ในดัชนีการจัดลำดับ เมื่อมีการจัดลำดับคำว่าของเล่นเด็ก หรือ ของใช้เด็ก เมื่อมีคนค้นคำว่า ของเล่นเด็ก หรือ ของใช้เด็กในกูเกิลไทยแลนด์ก็จะพบกับเว็บประกาศเหล่านั้นได้เช่นกัน โดยเฉพาะเฟสบุ๊ก ตอนนี้กูเกิลชอบมากและมักจะให้เฟสบุ๊กครองตำแหน่งต้นๆเสมอราวกับว่าเป็นพี่น้องกันยังไงยังงั้นเลย ทั้งๆที่แต่ก่อนเป็นเหมือนคู่แข่งกัดฟัดเหวี่ยงกัน แทบจะถล่มกันได้ทุกเมื่อ

              มีคนมักถามว่าของเล่นเด็กมีประโยชน์ไหม คำตอบคือมีแน่น่อน อะไรที่มีประโยชน์คนก็ย่อมต้องการใช่ไหม ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายก็ควรพิจารณาสินค้ากลุ่มสินค้าเด็กด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ควรละเลยแม้แต่น้อยเลยทีเดียว แล้วของใช้เด็กละ อันนี้ยิ่งจำเป็นยกตัวอย่าง เช่น รถคันไถหัดเดิน หรือ รถสำหรับไว้ฝึกเดินให้เด็ก จะมีประโยชน์ต่อเด็กในการฝึกเดินและเสริมพัฒนาการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ถ้าจะให้ใช้แบบเหมือนสมัยก่อน ก็คงไม่ไหว เช่น ที่หัดเดินในสมัยก่อนนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมักจะหาไม้ไผ่มาทำให้ ในยุคนี้คงไม่มีแล้ว และหาไม้ไผ่ได้ค่อนข้างลำบากเพราะล้วนแต่เป็นสังคมเมืองทั้งสิ้นดูได้ดังรูปภาพข้างล่าง

ที่หัดเดินไม้สำหรับเด็กสมัยก่อน
ใครที่เคยเล่นมาก่อน หรือที่ยังทันเห็นอยู่ก็จะสัมผัสถึงความฝืดได้ไม่มากก็น้อย เดินๆไปบางทีก็เวียนหัวหมุนอยู่กลับที่เป็นวงกลม ทำให้เด็กล้มลุกคลุกคล้านครั้งแล้วครั้งเล่า ของใช้เด็กสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันจึงแตกต่างกันเป็นอย่างมากถึงแม้ว่า ราคาจะต่างกันก็ตาม เพราะสมัยนี้จะให้ทำแบบสมัยก่อนก็คงไม่ทันการเสียแล้ว
                                                    
                                                          ตัวอย่างที่หัดเดินสมัยนี้
ดังนั้นของเล่นเด็กสมัยก่อนกับสมัยนี้จึงไม่เหมือนกัน ตัวแทนควรคำนึงถึงความสะดวกด้วยว่าสินค้าสะดวกต่อเด็กไหม เมื่อผู้เป็นพ่อแม่มาเลือกซื้อก็ควรให้คำแนะนำโดยเฉพาะพ่อแม่มือใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกจึงจำเป็นมากสำหรับคำแนะนำดีๆ จากตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์สำหรับเด็ก และทารก

สิ่งที่ตัวแทนจําหน่ายสินค้านําเข้าต้องรู้ก่อนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจําหน่ายสินค้านําเข้า คือผู้ที่มีหน้าที่จำหน่ายสินค้าซึ่งมีหน้าที่ขายให้เวลาการจัดส่งสินค้าเป็นหน้าที่ของเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของร้าน สินค้าบางอย่างไม่มีการผลิตในประเทศก็จำเป็นต้องนำเข้าโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นๆ ยกตัวอย่างเช่น สินค้าจำพวกยา เครื่องสำอาง เครื่องจักรกล สินค้าเทคโนโลยี พวกของใช้อิเล็กโทรนิก เป็นต้นด้วยการนำเข้าที่ยุ่งยากวับซ้อน ต้องผ่านขั้นตอนเอกสารต่างๆ จากหลายๆหน่วยงานทั้งประเทศเจ้าของสินค้า และประเทศที่นำเข้า จึงมีคนไม่ค่อยอยากจะปวดหัวเท่าไหร่นัก บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้านําเข้า แทนเพราะจะได้ราคาตัวแทนแล้วค่อยนำไปขายในราคาตลาดอีกทีหนึ่ง ก็สามารถทำกำไรได้เหมือนกัน ยิ่งยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ กำไรก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะสินค้าจำพวกเครื่องสำอางเกาหลี เป็นสินค้ายอดฮิตเลยก็ว่าได้ ขายกันคนทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่หยุดไม่หย่อน ยิ่งผู้ค้าขายมากขึ้นเท่าไหร่ ตัวแทนจําหน่ายสินค้านําเข้า ก็มากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากคนนำเข้าเองต้องการขยายตลาดให้ทั่วถึงผิดกับสมัยก่อนไม่ยอมให้มีตัวแทนจำหน่ายเลยไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไร ถึงได้เป้นเช่นนั้น ตัวแทนจําหน่ายสินค้านําเข้าเดี๋ยวนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด สิ่งที่ตัวแทนจําหน่ายสินค้านําควรรู้มีดังนี้1. ราคาสินค้าในราคาตัวแทนจำหน่าย ต้องสมัครจากเจ้าของผู้นำเข้าจากหลายๆเจ้าแล้วนำมาเปรียบเทียบกันว่าเจ้าไหนให้ราคาถูกที่สุด เพราะนั่นหมายถึงกำไรที่จะตามมาด้วย ยิ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันยิ่งเปรียบเทียบได้ง่ายกว่า บางเวลาค่าเงินต่างกันสินค้าก็จะแพงขึ้น หรือถูกลง

2. สินค้าที่นำเข้าตัวแทนจําหน่ายสินค้านําเข้าต้องรู้ว่าไม่เป็นสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย หากสุ่มสี่สุ่มห้าขายไปโดยไม่ได้ตรวจสอบอะไรสักวันอาจไปนอนคุกก็เป็นได้ สิ่งที่ควรตรวจสอบ ก็คือหากเป็นสินค้าจำพวกยาเครื่องสำอาง ต้องได้รับใบรับรองจาก อย. และสินค้าต้องไม่หลบหยีภาษี หรือลักลอบนำเข้า

3. ตัวแทนจําหน่ายสินค้านําเข้าต้องเรียนรู้รายละเอียดของสินค้านั้น อาจจะดูในรายละเอียดคู่มือหรือตามอินเตอร์เน็ตก็ได้ที่มีข้อมูลสินค้าอยู่ เพราะถ้าเวลาลูกค้าถามจะได้ตอบถูก และสามารถให้คำแนะนำได้

4. ตรวจสอบดูว่าสินค้าเป็นของปลอมหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้สินค้าปลอมสินค้าจริงแทบจะแยกกันไม่ออก ข้อนี้ก็สำคัญหากขายสินค้าปลอมก็มีสิทธ์โดนจับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อาจะโดนฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลา เสียเงินทองที่ต้องชดใช้เจ้าของลิขสิทธิ์ สิงนี้ตัวแทนจำหน่ายบางคนไม่ค่อยสนใจนัก

5. ตัวแทนจำหน่าย ต้องจดบะเบียนเพื่อขายสินค้า เพื่อสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ และจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าปลอดภัย

และยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมากมายหลักๆ ก็ควรวางแผนให้เป็นขั้นเป็นตอนดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว 4P เพื่อแนวทางของตัวแทนจําหน่ายรองเท้าที่ดี ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายที่ยากต่อการเรียนรู้ยิ่งสมัยนี้ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆ โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นต้วแทนจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้านำเข้า ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกันอาจจะต่างกันในเรื่องรายละเอียดของสินค้าอยู่บ้างตามแต่ละชนิดของสินค้าก็ว่าไป และจะยากจะง่ายก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าด้วยเหมือนกัน สรุปแล้วมันไม่ใช่เรื่องยาก เรื่องที่ยากกว่าคือการหาสินค้าเพื่อไปเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างหาก แต่นี่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเช่นกันเพราะเดี๋ยวนี้มีหลายเว็บไซต์ได้รวบรวมเอาผู้ประการเจ้าของสินค้ามาไว้รวมกันให้ตัวแทนจำหน่ายได้เลือกสินค้าไปจำหน่ายด้วยซ้ำไป สรุปแล้วก็ไม่มีอะไรยาก อย่างที่คิด ขอเพียงแค่กระดิกนิ้วมือ คลิ๊กๆ แค่นั้นเอง

4P เพื่อแนวทางของตัวแทนจําหน่ายรองเท้าที่ดี

การที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายรองเท้าที่ดีนั้นควรมีการหลักการและนำไปปฎิบัติซึ่งเจ้าของบล็อคขอแนะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ได้ประสบมา โดยที่หากตัวแทนสามารถทำได้ก็สามารถผ่านความสำเร็จมาได้ครึงหนึ่ง แต่อย่างไรเสีย ความสำเร็จของตัวแทนจําหน่ายรองเท้าจะประสบผลสำเร็จได้นั้น ควรอยู่ที่การลงมือทำมากกว่า และด้วยความตั้งใจและจริงจังในการลงมือทำ  (ขอออกตัวก่อนนะครับว่า 4P นี้อาจไม่เหมือน 4P ที่คนทั่วๆไปรู้จักกัน เพราะผู้เขียนบล็อคได้ประยุกต์เอามาใช้กับตัวแทนจําหน่ายรองเท้าออนไลน์นั่นเอง  ) 4P ที่ว่านี้ก็ได้แก่
1. Plan คือ การวางแผนทุกสิ่งอย่างที่ตัวแทนจําหน่ายรองเท้าต้องทำก่อนอันอื่นเลยคือการวางแผน สิ่งที่ออกมาจะดีหรือไม่ดีแผนก็มีส่วนอยู่มาก เพราะจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ เงินลงทุนเยอะไหม ใช้คนร่วมงานกี่คน ภาพรวมโดยประมาณนี้
2. Power
คือ พลังในที่นี้หมายถึงพลังที่จะขับเคลื่อนให้คนเข้ามาสู่เว็บไซต์หรือหน้าร้านออนไลน์ของเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทราฟฟิก(Traffic) ก็ได้สิ่งนี้ก็ประกอบไปด้วย การได้มาทราฟฟิกแบบไม่เสียเงิน และการเสียเงินเพื่อให้ได้ทราฟฟิกมา ข้อนี้ตัวแทนจําหน่ายรองเท้าต้องทำให้ได้มิฉนั้นแล้วร้านของตัวแทนจําหน่ายรองเท้าอาจจะร้างเวิ้งว้างอยู่ในทะเลอันไกลโพ้น
3. People
คือ เข้าใจทราฟฟิกถ้าเราได้มาซึ่งทราฟฟิกลอยๆ แบบไม่เจาะกลุ่ม หรือเรียกง่ายๆว่า กลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมาย แล้วมันจะมีประโยชน์อันใดเล่า ตัวอย่าง มีเด็กนักเรียน อนุบาลเข้ามาในเว็บ ซึ่งเป็นเว็บของตัวแทนจําหน่ายรองเท้า วัยทอง เด็กก็คงไม่สนใช่ไหมละ หรืออาจยังไม่รู้วิธีการซื้อด้วยซ้ำไป
4. Place
คือ สถานที่หรือที่ตั้งข้อนี้ก็สำคัญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ท่านต้องเรียกที่ตั้งให้ดีๆ ไม่ใช่ทำเล ทำไมต้องเลือกทำเลและไม่ใช่ที่ตั้ง ตัวแทนจำหน่ายฟังแล้วงงไหมครับ ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมให้เลือกที่ตั้ง การเลือกที่ตั้งก็คือสินค้าของเราอยู่ที่ไหนสมมติขายสินค้าให้คนไทย สินค้าก็ต้องตั้งอยู่หรือจัดเก็บไว้ในประเทศไทยถูกไหมครับ สมมติที่ตั้งอยู่ดาวอังคาร โห่ ลองคิดดูสิครับ ค่าส่งจะเท่าไหร่กันเชียวระยะทาง x ปีแสง ชิบหายวายวอดกันหมด เพราะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แทนนที่จะเอาที่สะดวก ส่งของง่ายๆ ค่าใช้จ่ายน้อย อันนี้ผมยกตัวอย่างขำๆนะครับ แล้วทำไมทำเลไม่สำคัญละ จริงๆแล้วการขายของออนไลน์ทำเลก็คือการที่มีคนเข้าเว็บหรือร้านค้าเราไง เลยไม่ต้องเลือกทำเล แต่ให้เลือกที่ตั้งแทน ตามข้อ 2 ที่ได้กล่าวมาแล้ว

     
ทีนี้ขอเข้าใจหลักการ 4P แบบประยุกต์ฉบับผมหรือยังครับไม่เลวเลยใช่ไหมครับ ผมอยากจะแถมข้อเสนอแนะให้ตัวแทนจำหน่ายรองเท้าอันอีกสักนิดหนึ่ง นั่นก็คือ ความซื่อสัตย์  ความประหยัด และความอดทน ทำไมต้องซื่อสัตย์เอาง่ายๆถ้าสมมติตัวแทนจำหน่ายโกงลูกค้า ค้าค้าโอนเงินมาแต่ไม่ส่งสินค้าให้ แบบนี้เขาเรียกว่าโกง หรือไม่ซื้อสัตย์แล้วจะเกิดผลอะไรตามมา ลูกค้าอาจจะฟ้องร้องจับตัวแทนจำหน่ายติดคุกตัวโตได้หนะสิ หรือไม่ก็เอาไปประจารให้อับอายขายหน้าประชาชนทุกหย่อมหญ้า ไม่ได้ผุดได้เกิดกันเลยทีเดียว ความประหยัดทำไมต้องประหยัดได้สตางค์มาแล้วก็ต้องใช้จ่ายให้หมดสิ ไปกินอาหารเลิศๆ เที่ยวให้สนุก แล้วก็ถ่ายรูปอัพโหลดอวดเพื่อนให้อิจฉาตาร้อนกันไปข้างนึงเลย แหม่! ทำไปได้แต่ก็น่าจะมีตัวแทนจำหน่ายทำอยู่ไม่น้อยแหละ อย่างน้อยก็ผมคนนึงแหละ  ทำไมต้องประหยัด การประหยัดไม่ได้หมายถึงการอด จ่ายได้พอให้กาละเทสะ เอาเงินออมส่วนหนึ่ง เอาไปลงทุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดขั้นโดสดาบัน อันนี้ไม่ใช่ละ ไปสู่การเติบโตดีกว่า และข้อสุท้ายความอดทนทำไมต้องอดทนเอาง่ายๆ ถ้าไม่อดทนอดกลั้นแล้วจะสำเร็จไหม สมมติวันนี้ขายของไม่ได้ก็เลิก จบเลยชีวิต ความฝันพังทะลายอภิมหาแห่งโพไซดอนเลยทีเดียว ถ้าจะเลิกกันง่ายๆแบบนี้ เสียเวลาไม่ต้องทงต้องทำกันละ ไปนอนตื่นนอตื่นซะดีกว่าจะได้เพิ่มคลอลาเจนให้ใบหน้า สดใสบริ้งบรั้ง รอแค่วันตาย สุดท้ายชีวิตก้โดนทำร้าย โดนตัวเองทำร้ายฮ่าๆ อ่านมาถึงขั้นนี้แล้ว ตัวแทนจำหน่ายอาจจะงง เหี้ยมรึง!! หลอกด่ากรูเปล่าวะ จริงๆป่าวฮ่ะ ผู้เขียนกำลังด่าตัวเองอยู่ เพราะผ่านมาหมดแล้ว  ครั้งหน้ามาพบกันในสาระใหม่ๆได้อีกนะครับ 

มาเป็นตัวแทนจําหน่ายเสื้อผ้ากันเถอะ

เสื้อผ้าเป็นสิ้นค้าที่นิยมขายกันมากเพราะอะไร ก็เพราะเป็นจัยจัย 5 ที่มนุษย์เราขาดไม่ได้นั่นเอง ยิ่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นหนุ่มสาว ฉะนั้นตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว สถิติการขายธุรกิจเสื้อผ้า 2 ปีที่ผ่ามา โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลาดเสื้อผ้า มีมูลค่ารวมสูงถึง 245,000 ล้านบาท โดยที่ ชุดกีฬา มีมูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เครื่องแบบนักเรียน มีมูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เสื้อผ้าแฟชั่น มีมูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เห็นมูลค่าแล้วไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้า ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
ภาพประกอบ จากรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอน ธุรกิจเสื้อผ้านวัตกรรม Hydro tech

แล้วจะทำยังไงตัวแทนจำหน่ายถึงจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตลาดได้ อย่างแรกเลยสำรวจก่อนเลยว่าจะนำสินค้าไปโปรโมตอย่างไร เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน เช่น ตัวแทนจำหน่ายเลือกกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น ก็มาวิเคราะห์ดู (ในที่นี้จะวิเคราะห์ฉะเพราะออนไลน์เท่านั้นนะ) กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น ที่เป็นเป้าหมายก็คือ กลุ่มคนที่นิยมแฟชั่นอายุตั้งแต่ 13-45 ปี ในช่วงอายุนี้ยังแต่งตัวกันอยู่ ถ้าอายุมากไปก็จะค่อยๆลดการแต่งการ แต่ถ้าคนอายุน้อยๆ เริ่มโตก็จะเริ่มแต่งตัวเรื่อยๆ แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคน แล้วก็มาดูว่าแหล่งที่คนอายุวัยนี้รวมตัวกันอยู่ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ไหนกัน แน่นอนยุคนี้ไม่พ้น facebook แน่นอน อย่างแรกเลย ตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าต้องเตรียมคือหาร้านค้าหรือเจ้าของเสื้อผ้าแฟชั่นที่รับสมัครตัวแทนจำหน่าย พอได้สินค้าแล้วก็รวบรวมข้อมูล รูปภาพ ราคา และเตรียมร้านค้าไว้สำหรับให้ลูกค้ามาเลือกซื้อเสื้อผ้า อาจจะสร้างแฟนเพจ แล้วอัพโหลดรูปลงเป็นอัลบัม แทนก็ได้ ซึ่งวิธีทำก็ไม่ยากตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าสามารถค้นหาในกูเกิลได้ หลังจากที่สร้างร้านเสร็จแล้ว ตัวแทนก็เริ่มหาเข้าไปหาเป้าหมายได้เลย ในทีนี้ไม่ได้หมายถึงให้ตัวแทนขายเสื้อผ้าเดินเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายนะ แต่หมายถึงการทำอย่างไรก็ได้ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นสินค้าและสนใจ อาจจะโพสรูปในแฟนเพจแล้วแชร์ผ่าน account ของตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าเองก็ได้ โดยเฉพาะช่วงเวลา ก่อนทำงาน เที่ยง และเลิกงานจนไปถึงสามทุ่ม เมื่อกลุ่มเป้าหมายสนใจ และติดต่อ (ช่องทางการติดต่อควรระบุให้ชัดเจน เช่น โทรติดต่อ สั่งสินค้าโดย inbox) เมื่อลูกค้าสนใจควรจะรีบปิดการขายให้เร็วที่สุดเพราะลูกค้าอาจะเปลี่ยนใจได้โดยให้ลูกค้าโอนเงินก่อน แต่ตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าก็ต้องสำรวจสต๊อกสินค้าก่อนนะว่ามีสินค้าอยู่ไหม ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบที่ 1 แบบที่ไม่ต้องเสียเงิน ก็ได้แก่ การโพสตามเว็บประกาศต่างๆ เช่น pantipmarket.com, dealfish.co.th, กลุ่มต่างๆในเฟสบุ๊กที่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าสามารถโพสการขายสินค้าได้ และวิธีการทำ SEO คือการทำให้เว็บหรือร้านค้าเราติดคำที่มีคนค้นหาในเว็บเสิจเอนจินต่างๆ ซึ่งได้แก่ google.co.th, yahoo.com, bing.com วิธีนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaiseoboard.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลชั้นเลิศเลยก็ว่าได้ หรือจะเรียกขุมทรัพย์ดีๆนั่นเอง และแบบที่ 2 แบบนี้ตัวแทนจะเสียเงินเพื่อแลกกับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการเสียค่าติดป้ายแบนเนอร์ในเว็บดังต่างๆ หรือเสียค่าบริการโพสในเฟจดังๆที่มีคนหนาแน่น โฆษณากับทางเฟสบุ๊ก โฆษณากับทางกูเกิล หรือที่คนเค้าเรียกกันว่ากูเกิลแอดเวิร์ด ก็จะเสียค่าใช้จ่ายโดยเริ่มแรกให้ลงทุนค่าโฆษณาเป็นหลักร้อย พอเริ่มมียอดสั่งเยอะขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มทุนเข้าไปเรื่อยๆ วิธี้นี้จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าประหยักเวลาได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว
           ถ้าตัวแทนจำหน่ายสามารถขายสินค้าได้เรื่อยๆ ก็ค่อยขยายขายสินค้าอื่นๆ อย่างน้อยสัก 5 กลุ่มสินค้า ลองคิดดู สมมติ ขายได้กลุ่มละ 3 ชิ้น ชิ้นละ 250 รับมาราคาตัวแทน 200 กำไร 50 ต่อชิ้น วันนึงก็จะมีรายได้ 750 บาท เดือนนึงก็ 22,500 บาทเลยทีเดียว เห็นไหมละว่าทำไมผู้คนถึงนิยมขายสินค้าออนไลน์กันเป็นจำนวนมากในยุคนี้ก็เพราะว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างเอื้ออำนวยไงละ ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตที่เร็วกว่าสมัยก่อน ระบบการโอนเงินที่รวดเร็วพร้อมสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาของลูกค้าที่ต้องใช้เวลาออกไปซื้อเอง ทีนี้ตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์อื่นๆ อย่าพลาดเชียวละที่จะวิเคราะห์เอาสินค้ามาขาย ก่อนที่จะเป็นผู้ตามเริ่มเป็นผู้นำเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สาย ^ ^.